Po dobu trvání první světové války "pomáhaly v boji" tisíce druhů úderných plakátů, z nichž zúžený výběr s důrazem na ty vytvořené ve Velké Británii a USA, představuje Obrazárna Špejchar Želeč od 25.června 2016. Ve spolupráci s Vojenským ústředním archivem Praha bude pro tuto příležitost vydána i zajímavá publikace, která svých rozsahem a zaměřením nemá v celé naší historii obdoby. Dosud se objevovaly pouze překlady knih na toto téma sepsaných v zahraničí. Průlomová výstava, nad kterou převzal záštitu Český svaz bojovníků za svobodu, potrvá až do 20.září a nabídne ke zhlédnutí 100 plakátů s nejrůznějšími náměty, zpracovanými do výtvarné podoby známými malíři a grafiky. Projekt nese název Munice domácí fronty, protože úkolem plakátů bylo působit v zázemí - podporovat nábor do armády, válečnou výrobu, oslavovat hrdinství vojáků a budovat víru v porážku nepřítele.