1. září — 25. listopadu 2014

Vlastislav Boháč (1921 — 2014) Nepřiznané obrazy
Malíř, který nestudoval na AVU, téměř nevystavoval, ale víc jak osmdesát let maloval jako skutečný mistr.