Březen—duben 2014

Grafika je hodnotným svědectvím své doby a odrazem uměleckých schopností tvůrce. Na rozdíl od kresby, akvarelu či malby má schopnost za menší cenu potěšit více zájemců, protože vzniká řádově v desítkách kusů od jednoho námětu. Prezentovaná kolekce grafik zachycujících pražské památky, ulice a zákoutí, je oslavou krásy města a připomínkou jeho historie. Je krokem do minulosti za stavbami, které už zmizely či výrazně proměnily tvář. Soubor ex libris nebo také knižních značek je ukázkou drobné a přitom úžasné grafiky. S vývojem doby se knihy stále méně „kolkují erbem“ majitele, ale naštěstí ex libris zcela nevymřely. V neposlední řadě výstava přináší bohatou ukázku tvorby slavných grafiků a malířů, jmen vyrytých do pomníku dějin našeho výtvarného umění. Podlehnout jejich odkazu bude pro návštěvníky Obrazárny Špejchar Želeč velmi snadné, neboť jde bez nadsázky o věci plné nostalgického půvabu a nevyhasínajícího poučení.