17.12.2017 od 16.00

Adventní koncert


Pěvecký sbor DOMINO Tábor pod vedením sbormistra Jakuba Smrčky v programu nazvaném Veni, Emmanuel uvede adventní skladby od středověku po současnost i nádherné úpravy vánočních písní a naladí tak posluchače na blížící se vánoční svátky.