První patro

Aktuální výstava —
Krajiny světa

Výstava fotografií Krajiny světa, kterou zahájil Mistr Robert Vano, přináší snímky z cest (USA, Japonsko) autorů sdružených kolem Fotoinstitutu Praha. Výběr fotografií je zařazen v katalogu s medailonkem Roberta Vano, který celý projekt zaštítil.

Stálá expozice —
Podobizna, předsíň duše

Dvě stě let dlouhou cestu portrétního umění zachycuje v dílech vybraných malířů výstava Podobizna, předsíň duše.

Připravovaná výstava —
Sto krásných a víc

Rok velkých oslav 100.výročí založení Československého státu dne 3. února 2018 v 18.00 hodin zahájí výstava Sto krásných a víc, přehlídka literatury pro děti 1. poloviny 20. století.

Přízemí

Muzeum
zemědělských strojů

V přízemí vzniklo Muzeum zemědělské techniky. Zahrnuje více jak stovku starých zemědělských strojů, náčiní, nástrojů a pomůcek, jakou jsou např.: vozy, mlátičky, pluhy, postroje a téměř veškerá dříve používaná mechanizace. V muzeu se výhledově plánují i výměnné, menší doprovodné výstavy drobných sběratelských předmětů, v sekci sbírek kuriozit:. kávomlýnky, žehličky, zámky a klíče, keramika a porcelán, sklo, hračky, dřevěné sošky, atd.

Akce
pořádané ve Špejcharu

17.12.2017 od 16.00 hodin

Adventní koncert