První patro

Aktuální výstava —
Karol Molnár — Malíř tří zemí.

Karol Molnár (1906 až 1985), československý malíř, vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze. V letech 1938 až 1939 pokračoval ve studiích v ateliéru prof. Františka Kupky v Paříži. V letech 1940 až 1945 byl zařazen jako voják u l. čs. samostatné obrněné brigády ve Velké Británii. Po roce 1948 byl ve své vlasti jako voják zahraniční armády odsunut z veřejného života a zemřel v zapomnění. Jeho dílo, především tvůrčí čas strávený ve Francii a Anglii, bylo znovu vzkříšeno po roce 1990 a stalo se součástí významných soukromých sbírek v České a Slovenské republice.

Stálá expozice —
Podobizna, předsíň duše

Dvě stě let dlouhou cestu portrétního umění zachycuje v dílech vybraných malířů výstava Podobizna, předsíň duše.

Přízemí

Muzeum
zemědělských strojů

V přízemí vzniklo Muzeum zemědělské techniky. Zahrnuje více jak stovku starých zemědělských strojů, náčiní, nástrojů a pomůcek, jakou jsou např.: vozy, mlátičky, pluhy, postroje a téměř veškerá dříve používaná mechanizace. V muzeu se výhledově plánují i výměnné, menší doprovodné výstavy drobných sběratelských předmětů, v sekci sbírek kuriozit:. kávomlýnky, žehličky, zámky a klíče, keramika a porcelán, sklo, hračky, dřevěné sošky, atd.

Akce
pořádané ve Špejcharu

16.7. 2017 od 16.00

Koncert Mississippi River Brass Band (USA)