První patro

Aktuální výstava —
Gustav Macoun — Balada o soumraku

Vernisáž výstavy dne 30. června v 17.00 hodin doprovodí křest knihy o díle známého českého krajináře, žáka Antonína Slavíčka.

Stálá expozice —
Podobizna, předsíň duše

Dvě stě let dlouhou cestu portrétního umění zachycuje v dílech vybraných malířů výstava Podobizna, předsíň duše.

Přízemí

Muzeum
zemědělských strojů

V přízemí vzniklo Muzeum zemědělské techniky. Zahrnuje více jak stovku starých zemědělských strojů, náčiní, nástrojů a pomůcek, jakou jsou např.: vozy, mlátičky, pluhy, postroje a téměř veškerá dříve používaná mechanizace. V muzeu se výhledově plánují i výměnné, menší doprovodné výstavy drobných sběratelských předmětů, v sekci sbírek kuriozit:. kávomlýnky, žehličky, zámky a klíče, keramika a porcelán, sklo, hračky, dřevěné sošky, atd.

Akce
pořádané ve Špejcharu

11. června od 16:00 hodin

Beseda ve Špejcharu Želeč s RNDr. Václavem Cílkem na téma „Udržitelný život“.