První patro

Aktuální výstava —
Něžné trojspřeží

Koncert tří hudebnic Písně nelaskavé a návazná vernisáž obrazů Něžné trojspřeží v Obrazárně Špejchar Želeč se uskutečnila v sobotu 25. srpna 2018 od 19.00 hodin.

Stálá expozice —
Podobizna, předsíň duše

Dvě stě let dlouhou cestu portrétního umění zachycuje v dílech vybraných malířů výstava Podobizna, předsíň duše.

Připravovaná výstava —
Fialová Beneš

Přijměte naše pozvání na zahájení výstavy malířky Ivy Fialové a grafika Pavla Beneše v sobotu 27. 10. 2018 v 18.00 hodin.

Přízemí

Muzeum
zemědělských strojů

V přízemí vzniklo Muzeum zemědělské techniky. Zahrnuje více jak stovku starých zemědělských strojů, náčiní, nástrojů a pomůcek, jakou jsou např.: vozy, mlátičky, pluhy, postroje a téměř veškerá dříve používaná mechanizace. V muzeu se výhledově plánují i výměnné, menší doprovodné výstavy drobných sběratelských předmětů, v sekci sbírek kuriozit:. kávomlýnky, žehličky, zámky a klíče, keramika a porcelán, sklo, hračky, dřevěné sošky, atd.

Akce
pořádané ve Špejcharu

11. června od 16:00 hodin

Beseda ve Špejcharu Želeč s RNDr. Václavem Cílkem na téma „Udržitelný život“.