První patro

Aktuální výstava —
Něžné trojspřeží

Koncert tří hudebnic Písně nelaskavé a návazná vernisáž obrazů Něžné trojspřeží v Obrazárně Špejchar Želeč se uskutečnila v sobotu 25. srpna 2018 od 19.00 hodin.

Stálá expozice —
Podobizna, předsíň duše

Dvě stě let dlouhou cestu portrétního umění zachycuje v dílech vybraných malířů výstava Podobizna, předsíň duše.

Připravovaná výstava —
Fialová Beneš

Přijměte naše pozvání na zahájení výstavy malířky Ivy Fialové a grafika Pavla Beneše v sobotu 27. 10. 2018 v 18.00 hodin.

Přízemí

Muzeum
zemědělských strojů

V přízemí vzniklo Muzeum zemědělské techniky. Zahrnuje více jak stovku starých zemědělských strojů, náčiní, nástrojů a pomůcek, jakou jsou např.: vozy, mlátičky, pluhy, postroje a téměř veškerá dříve používaná mechanizace. V muzeu se výhledově plánují i výměnné, menší doprovodné výstavy drobných sběratelských předmětů, v sekci sbírek kuriozit:. kávomlýnky, žehličky, zámky a klíče, keramika a porcelán, sklo, hračky, dřevěné sošky, atd.

Akce
pořádané ve Špejcharu

9. 12. 2018 od 16.00 hodin

ADVENTNÍ KONCERT. Pěvecký sbor DOMINO Tábor pod vedením sbormistra Jakuba Smrčky na svém tradičním vystoupení uvede adventní skladby od středověku po současnost i nádherné úpravy vánočních písní a naladí tak posluchače na blížící se vánoční svátky.